Me Gusto Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2024.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania ekologicznych wyrobów cukierniczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego na rynek USA, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacji w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Me Gusto Sp. z o.o. na rynku USA.

Całkowita wartość projektu: 183 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 183 000,00 PLN