Me gusto Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Me gusto Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży Polskie Specjalności Żywnościowe” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Me gusto Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe to:
• rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
• rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
• zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
• promocja marki produktowej Me gusto Sp. z o.o.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
1. Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy.
2. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek USA.
3. Przygotowanie obcojęzycznych modułów do strony internetowej.
4. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów promocyjnych.
5. Produkcja spotu informacyjnopromocyjnego w jęz. angielskim.
6. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na portalach społecznościowych oraz pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.

Planowane efekty projektu:
• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
• podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
• wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/04/2020 do 31/12/2021

Wartość projektu ogółem: 456 800,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 456 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 388 280,00 PLN